Instruktion för hantering av miljöfarligt avfall på varvet

 

pdf


 


Vaktpass

De som har bryggplats vaktar på Segeludden och de som har vinterplats vaktar på Tegelhagen.

Vakten bokas i BAS-K, efter instruktion från vaktchefen, den som inte bokat sitt pass i tid kommer att få ett vaktpass tilldelat och meddelas om detta via mejl.

Vid utebliven vakt har klubben rätt att ta ut en avgift på 1000 kronor, men alla pass SKALL givetvis bemannas.

Det finns medlemmar som kan ta vaktpass mot ersättning, kontakta vaktchefen eller kolla listan i vakthuset för respektive säsong.

Det är inte tillåtet att använda klubbens uppgifter om medlemmar för egna utskick till medlemmar.


VIKTIGT! Logga in och ändra dina kontakt- och båtuppgifter

Alla medlemmar har fått inloggning i BAS och kan själva logga in och ändra kontakt- och båtuppgifter. Se till att inloggningen fungerar!

Håll alla uppgifter uppdaterade:

  • E-postadress. Eftersom alla avgifter och all information skickas ut per e-post är det oerhört viktigt att den är uppdaterad. Se till att e-post från SBK hamnar i din inbox. Det här är ditt ansvar som medlem!
  • Mobilnummer känns självklart att den ska uppdateras, om någonting händer t.ex. med din båt.
  • Hemadress, t.ex. om du vill ha medlemstidningen "Båtliv" i brevlådan.
  • Båtuppgiter. Det finns ett värde i att registrerad båt finns på "rätt plats" t.ex. vid bryggan.

 Länk till Bas.


Tömningsstation för båtlatriner finns vid Edsvikens båtklubb

Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsledningsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till ledningsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.

Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.

Användandet av tömningsstationen är kostnadsfritt. Anläggningen ägs och driftas av Sollentuna Energi. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66. Mer information på www.latrina.se .

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Hälsningar
Styrelsen 


Medlemsavgift, avgift för bryggor och varv

Medlemsavgifterna skickas ut per e-post varje årsskift. Avgiften på 500 kr ska vara betald 31:a januari. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.

Avgifter för bryggor och varv skickas ut per e-post i månadsskiftet mars/april. 30:e april ska avgiften vara betald. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.