Uppdatering om läget för båtbottenfärger i Edsviken 

29 April 2024

Sollentuna kommun avser att ställa nya krav på båtarna i Edsviken, både på båtar som ligger i vattnet eller är upplagda på land vid Edsviken. Vattenprover och sedimentprover visar på förhöjda halter av gifter som enligt kommunen bland annat har sitt ursprung i båtbottenfärger.

Enligt den senaste informationen från Sollentuna kommun kommer de att lämna två alternativ på miljövillkor i våra kommande arrendeavtal för Segeludden och Tegelhagen, se bilaga, som kommer att gälla från och med 2026, alla båtar med bottenfärg kommer att behöva ett xrf-intyg (mätning av båtbottenfärger) oavsett alternativ innan dess, vi diskuterar när mätning ska ske.

  1. Vi har endast giftfria båtbottnar enigt de krav som gäller för exempelvis Mälaren, (se bilaga.)
  2. Vi har båtbottnar målade med för Östersjön godkänd hård giftfärg.

Om vi väljer alternativ 2 måste vi sannolikt investera i en spolplatta med reningsanläggning på Tegelhagen och hantera torrsättningarna i en långsammare process. Allt arbete med slipning och skrapning av båtbottnar måste ske med marktäckning. Provtagning av mark vart femte år.

Om vi väljer alternativ 1 behövs inte ovanstående åtgärder. Det är i så fall klokt att bottentvätta sin båt, normalt 2–3 gånger per säsong i en båtbottentvättsanläggning, för att vid behov hålla sin båt fri från påväxt.  Tyvärr fungerar inte båtbottentvätt för alla typer av båtar, motorbåtar med axel/axlar kan inte tvättas hela vägen p.g.a. propellrar.  Vissa segelbåtar med bulb är också problematiskt.  Vi diskuterar även möjligheter att investera i en egen båtbottentvätt vid Tegelhagen.

Vi vill redan nu meddela vad kommunen avser, inget är klart ännu, men att det blir hårdare krav måste vi räkna med, därför rekommenderar vi att ni inte målar på med de färger som nu är godkända då det finns uppenbar risk att de måste avlägsnas inför sommar och höstsäsong 2026. Då spärrfärgen anses kunna ”läcka” samt att det kommer att visa utslag vid xrf-mätningen så ska man inte måla över befintlig båtbottenfärg med spärrfärg eller biocidfrifärg.

Observera att detta gäller även er som endast har plats vid bryggorna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

pdf


Första båten sjösatt....

43be2d235ea7ce4f22697d678c46ac49


VIKTIGT! Logga in och ändra dina kontakt- och båtuppgifter

Alla medlemmar har fått inloggning i BAS och kan själva logga in och ändra kontakt- och båtuppgifter. Se till att inloggningen fungerar!

Håll alla uppgifter uppdaterade:

  • E-postadress. Eftersom alla avgifter och all information skickas ut per e-post är det oerhört viktigt att den är uppdaterad. Se till att e-post från SBK hamnar i din inbox. Det här är ditt ansvar som medlem!
  • Mobilnummer känns självklart att den ska uppdateras, om någonting händer t.ex. med din båt.
  • Hemadress, t.ex. om du vill ha medlemstidningen "Båtliv" i brevlådan.
  • Båtuppgiter. Det finns ett värde i att registrerad båt finns på "rätt plats" t.ex. vid bryggan.

 Länk till Bas.

Sjösättning 2024

Vårens sjösättningar kommer att starta torsdag 2 maj, och sedan alla onsdagar från och

med 8 maj till och med 5 juni, dagtid från kl 10:00, vi kommer senare att försöka lägga

upp en eller 2 kvällstider när vi har förare klara för detta. 

Inga båtar, gäller även trailerbåtar får ligga på varvet från midsommar till 1/9, enligt

avtal med kommunen.

(Man kan även boka privat sjösättning mot avgift om inte onsdagar passar.)


När ni loggat in går ni till fliken schema, där klickar ni på sjösättning i menyn.

Väl där väljer ni månad och sedan klicka sök.  Sedan är det bara att boka, ni kan även

lägga in önskemål. (kan ej garanteras

Det går även att avboka och boka ny tid. Boka senast 2 dagar innan sjösättning! 


Senast 1 vecka efter sjösättning måste er plats vara avstädad och materiel flyttat till

längst bort på området där sommarförvaring av bockar etc. är.

Vidare måste allt materiel märkas med klubb och medlemsnummer, annars kan det

kasseras. 

Även trailers måste märkas ordentligt, annars flyttas den till annan plats!

Senast dagen innan sjösättning kommer ni att få en ungefärlig tid via mail.


Observera inför vår rustningen att vid slipning av botten måste man liksom vid

blästring lägga ut en press under båten och även täcka in runt båten så att inte

slipdammet sprids. Sedan måste man ta hand om avfallet och lämna i miljöboden. 

Även i år gäller att blästring måste föranmälas till kommunen, kontakta varvschefen om

det är aktuellt. Miljökontoret rekommenderar skrapning i stället och då använda

färgborttagningsmedel för att underlätta, även här måste man naturligtvis ta hand om

avfallet.

Godkända, giftiga bottenfärger, för påstrykning 2024, är endast Trilux Hard antifouling

och Hembel Hard racing Copper. Inga självpolerande färger är godkända. 

Kommunen jobbar hårt mot bottenfärger och sannolikt kommer biocidfärger förbjudas

inom några år............

Till BAS-K

---------------------------------------------------------------


Medlemsavgift, avgift för bryggor och varv

Medlemsavgifterna skickas ut per e-post varje årsskift. Avgiften på 500 kr ska vara betald 31:a januari. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.

Avgifter för bryggor och varv skickas ut per e-post i månadsskiftet mars/april. 30:e april ska avgiften vara betald. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.


Vaktpass

De som har bryggplats vaktar på Segeludden och de som har vinterplats vaktar på Tegelhagen.

Vakten bokas i BAS-K, efter instruktion från vaktchefen, den som inte bokat sitt pass i tid kommer att få ett vaktpass tilldelat och meddelas om detta via mejl.

Vid utebliven vakt har klubben rätt att ta ut en avgift på 1000 kronor, men alla pass SKALL givetvis bemannas.

Det finns medlemmar som kan ta vaktpass mot ersättning, kontakta vaktchefen eller kolla listan i vakthuset för respektive säsong.

Det är inte tillåtet att använda klubbens uppgifter om medlemmar för egna utskick till medlemmar.

Instruktion för hantering av miljöfarligt avfall på varvet

 

pdf


 


Tömningsstation för båtlatriner finns vid Edsvikens båtklubb

Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsledningsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till ledningsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.

Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.

Användandet av tömningsstationen är kostnadsfritt. Anläggningen ägs och driftas av Sollentuna Energi. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66. Mer information på www.latrina.se .

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Hälsningar
Styrelsen