Byte av tak

tak

Byte av tak, på verandan, utfört av medlemmar i oktober 2022!


VIKTIGT! Logga in och ändra dina kontakt- och båtuppgifter

brevlåda clipart csp2344351

Håll alla uppgifter uppdaterade:

  • E-postadress. Eftersom alla avgifter och all information skickas ut per e-post är det oerhört viktigt att den är uppdaterad. Se till att e-post från SBK hamnar i din inbox. Det här är ditt ansvar som medlem!
  • Mobilnummer känns självklart att den ska uppdateras, om någonting händer t.ex. med din båt.
  • Hemadress, t.ex. om du vill ha medlemstidningen "Båtliv" i brevlådan.
  • Båtuppgiter. Det finns ett värde i att registrerad båt finns på "rätt plats" t.ex. vid bryggan.

Alla medlemmar har fått inloggning i BAS och kan själva logga in och ändra kontakt- och båtuppgifter. Se till att inloggningen fungerar!


Vaktpass

Vaktlistor med fördelade vaktpass skickas ut per e-post två gånger om året. De som har bryggplats vaktar på Segeludden och de som har vinterplats vaktar på Tegelhagen.

I klubbhuset finns namn och telefonnummer till personer som kan tänka sig ta vaktpass mot betalning.

Vid utebliven vakt har klubben rätt att ta ut en avgift på 1000 kr.

För frågor kontakta Vaktchef This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


VIKTIGT om dina kontaktuppgifter

brevlåda clipart csp2344351

Varje medlem är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter, samt båtuppgifter, om förändring sker.  Maila klubben på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det är medlemmens ansvar att se till att SBK har rätt kontaktuppgifter då klubbens kommunikation med medlemmarna sker per epost.


Tömningsstation för båtlatriner finns vid Edsvikens båtklubb

Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsledningsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till ledningsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.

Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.

Användandet av tömningsstationen är kostnadsfritt. Anläggningen ägs och driftas av Sollentuna Energi. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66. Mer information på www.latrina.se .

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Hälsningar
Styrelsen 


Medlemsavgift, avgift för bryggor och varv

Medlemsavgifterna skickas ut per e-post varje årsskift. Avgiften på 500 kr ska vara betald 31:a januari. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.

Avgifter för bryggor och varv skickas ut per e-post i månadsskiftet mars/april. 30:e april ska avgiften vara betald. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.