Uppd 2023-09-04

Hej alla glada SBK:are!

drone photo

Efter en som vanligt för kort och i år lite blöt sommar är det dags att börja planera torrsättning.

Jag vill påminna om att vaggor får vara max 2,5 meter breda, samt att främre bocken får vara max 2 meter bred, om man använder bockar.

Vi har fullt på varvet, även uppställningsplatsen för bockar etc. används till att placera båtar på, därför MÅSTE ni omgående, efter torrsättning flytta allt därifrån, som täckställning och presenning, lägg det gärna under båten!

Vi kör enligt följande schema i höst:

Alla onsdagar från och med 27/9 till och med 1/11. Vi börjar kl. 10.00.
En lördag kör vi också, den 21/10, även då från kl. 10.00.

Det går att boka egen torrsättning mot en avgift, helger är dock svårt då maskinerna är bokade av andra klubbar då. 

Bokning sker i BAS-K, det skall fungera nu under fliken schema, där kan man även när man bokar, skriva i eventuella önskemål.

Ni med 2 båtar måste boka er andra båt genom mig då man endast kan göra en bokning i BAS.

Vill man ändra sin gjorda bokning, boka av på samma sätt och boka en ny dag.

Senast dagen innan torrsättning markerar jag vart er båt skall placeras, jag skriver ert medlemsnummer på en typ 5 liters dunk som placeras på er plats som ni kan leta upp om ni vill ställa dit pallning dagen innan.

Jag mejlar också ut en ungefärlig turordning och en mycket ungefärlig tid senast dagen innan.

Man hjälper till med sin egen båt och talar om för förarna vart slingen skall vara, det är helt ert ansvar, och placerar själva bockar eller pallning under båten när den är på plats.

Det är som sagt helt fullt på varvet och det blir nära mellan båtarna, men vi vill naturligtvis kunna erbjuda så många medlemmar som möjligt en plats. (Vilket även är bra för klubbens ekonomi...). 

Båtar utan uppdaterade försäkringsuppgifter i BAS-K, lyfter vi inte!

Välkomna till höstens torrsättningar!

Jocke/Varvet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. funkar också för eventuella frågor.


boat trailer clip art

Som vanligt gäller att ni backar upp båten mot staketet, så nära som möjligt och med ca 70- 80 cm lucka mellan båtarna, absolut inte mer än en meter, då får ni göra om, tänk bilparkering. Det är som vanligt helt fullt på varvet,

Ni kan börja antingen längst bort ifrån vaktkuren, eller direkt närmast vakthuset, placera absolut inte båten mitt i raden utan längst bort eller närmast klubbhuset gäller strikt, annars kan det bli felaktigt stora mellanrum mellan båtarna.

När det senare är fullt vid staketet frågar ni mig om lämplig placering.

Trailer måste ovillkorligen märkas med medlemsnummer, det står nu några omärkta trailers på området och dessa kan komma att flyttas. Ni som känner er skyldiga åk omgående ner och märk upp er trailer.

Alla båtar måste ha uppdaterade försäkringsuppgifter, det är strikt förbjudet att ställa båt på varvet utan att detta är gjort.

Och vi lyfter inte upp båtar på trailer med maskinerna på ordinarie torrsättningar,                    

Allt gott!

Jocke/Varvet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   för eventuella oklarheter


 


Medlemsavgift, avgift för bryggor och varv

Medlemsavgifterna skickas ut per e-post varje årsskift. Avgiften på 500 kr ska vara betald 31:a januari. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.

Avgifter för bryggor och varv skickas ut per e-post i månadsskiftet mars/april. 30:e april ska avgiften vara betald. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.


Vaktpass

Vaktlistor med fördelade vaktpass skickas ut per e-post två gånger om året. De som har bryggplats vaktar på Segeludden och de som har vinterplats vaktar på Tegelhagen.

I klubbhuset finns namn och telefonnummer till personer som kan tänka sig ta vaktpass mot betalning.

Vid utebliven vakt har klubben rätt att ta ut en avgift på 1000 kr.

För frågor kontakta Vaktchef This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instruktion för hantering av miljöfarligt avfall på varvet

 

pdf


 


Tömningsstation för båtlatriner finns vid Edsvikens båtklubb

Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsledningsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till ledningsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.

Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.

Användandet av tömningsstationen är kostnadsfritt. Anläggningen ägs och driftas av Sollentuna Energi. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66. Mer information på www.latrina.se .

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Hälsningar
Styrelsen 


VIKTIGT! Logga in och ändra dina kontakt- och båtuppgifter

Alla medlemmar har fått inloggning i BAS och kan själva logga in och ändra kontakt- och båtuppgifter. Se till att inloggningen fungerar!

Håll alla uppgifter uppdaterade:

  • E-postadress. Eftersom alla avgifter och all information skickas ut per e-post är det oerhört viktigt att den är uppdaterad. Se till att e-post från SBK hamnar i din inbox. Det här är ditt ansvar som medlem!
  • Mobilnummer känns självklart att den ska uppdateras, om någonting händer t.ex. med din båt.
  • Hemadress, t.ex. om du vill ha medlemstidningen "Båtliv" i brevlådan.
  • Båtuppgiter. Det finns ett värde i att registrerad båt finns på "rätt plats" t.ex. vid bryggan.

 Länk till Bas.