Hej alla på varvet !

drone photo

Sjösättning i vår kommer att ske alla onsdagar från och med 27:e april till och med 2:a juni.

Observera inför vår rustningen att vid slipning av botten måste man liksom vid blästring lägga ut en press under båten och även täcka in runt båten så att inte slipdammet sprids . Sedan måste man ta hand om avfallet och lämna in på en återvinningscentral.

I år gäller att blästring måste föranmälas till kommunen , kontakta mig om det är aktuellt. Miljökontoret rekommenderar skrapning i stället och då använda färgborttagningsmedel för att underlätta, även här måste man naturligtvis ta hand om avfallet.

Godkända, giftiga bottenfärger, för påstrykning 2022, är endast Trilux Hard antifouling och Hempbell Hard racing Copper. Inga självpolerande färger är godkända .

Jag återkommer med mer info om sjösättingen när det närmar sig :-)

Bästa hälsningar!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VarvetVIKTIGT om dina kontaktuppgifter

brevlåda clipart csp2344351

Varje medlem är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter, samt båtuppgifter, om förändring sker.  Maila klubben på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det är medlemmens ansvar att se till att SBK har rätt kontaktuppgifter då klubbens kommunikation med medlemmarna sker per epost.

Ändrade båtuppgifter viktig att ange till klubben

När ni byter båt glöm inte att uppge nya uppgifter till hamnkapten Gunilla eller varvschef Jocke. Det kan ställa till onödiga problem om uppgifterna inte längre är aktuella i klubbens system BAS.


Medlemsavgift, avgift för bryggor och varv

Medlemsavgifterna skickas ut per e-post varje årsskift. Avgiften på 500 kr ska vara betald 31:a januari. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.

Avgifter för bryggor och varv skickas ut per e-post i månadsskiftet mars/april. 30:e april ska avgiften vara betald. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en förseningsavgift på 500 kr.


Vaktpass

Vaktlistor med fördelade vaktpass skickas ut per e-post två gånger om året. De som har bryggplats vaktar på Segeludden och de som har vinterplats vaktar på Tegelhagen.

I klubbhuset finns namn och telefonnummer till personer som kan tänka sig ta vaktpass mot betalning.

Vid utebliven vakt har klubben rätt att ta ut en avgift på 1000 kr.

För frågor kontakta Vaktchef This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Ändrad e-post, mobilnummer och adress viktig att ange till klubben

Eftersom alla avgifter och all information skickas ut per e-post är det oerhört viktigt att ange ändrad e-postadress för registrering i klubbens system BAS. Mobilnummer känns självklart att den ska uppdateras, men även hemadressen. I medlemskapet ingår medlemstidningen "Båtliv" som kommer hem i brevlådan 6 gånger per år.


Tömningsstation för båtlatriner finns vid Edsbergs båtklubb

Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsledningsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till ledningsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.

Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.

Användandet av tömningsstationen är kostnadsfritt. Anläggningen ägs och driftas av Sollentuna Energi. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66. Mer information på www.latrina.se .

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Hälsningar
Styrelsen