Ändrad e-post, mobilnummer och adress viktig att ange till klubben


VIKTIGT! Logga in och ändra dina kontakt- och båtuppgifter

Alla medlemmar har fått inloggning i BAS och kan själva logga in och ändra kontakt- och båtuppgifter. Se till att inloggningen fungerar!

Håll alla uppgifter uppdaterade:

  • E-postadress. Eftersom alla avgifter och all information skickas ut per e-post är det oerhört viktigt att den är uppdaterad. Se till att e-post från SBK hamnar i din inbox. Det här är ditt ansvar som medlem!
  • Mobilnummer känns självklart att den ska uppdateras, om någonting händer t.ex. med din båt.
  • Hemadress, t.ex. om du vill ha medlemstidningen "Båtliv" i brevlådan.
  • Båtuppgiter. Det finns ett värde i att registrerad båt finns på "rätt plats" t.ex. vid bryggan.

 Länk till Bas.