Aktiviteter

bat tva barnKlubben ska tillvarata medlemmarnas intressen för fritid och båt och i detta medverka till gott kamrat- och sjömanskap. I gemensamma aktiviteter i klubbens regi ingår att hålla och sköta båthamn, varv och klubbhus, men också att arrangera festligare tillfällen för gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Arbetsdagar utlyses under vår (slutet av april) och höst (början av november), eftersom medlemmarna har arbetsplikt. På vårens dag städas hamnområde, klubbhus och varvsområde. Hamnens bryggor och annat ses över och bommarna läggs i på sina givna platser. Efter sjösättningen ställs slamkryparna undan, för att tas fram igen mot hösten.

På höstens arbetsdag lyfts och läggs bommarna upp på bryggan. Då har normalt också utrustning och hjälpmedel setts över och annat som inte behövs för en tid placerats i förråd för vintern.

Årsmötet hålls normalt i mars i klubbhuset vid Segeludden. Ytterligare ett klubbmöte hålls per år, det s k höstmötet i oktober eller november. Rapporter och investeringsbeslut har varit huvudärenden för dem under flera år.