Förtroendevalda

Styrelseledamöter och ordförande samt övriga förtroendevalda i Sollentuna Båtklubb (SBK) väljs vid årsmötet som hålls i mars. Mandatperioden är två år.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet fördelas ansvarsområdena inom styrelsen.


Styrelse

Ordförande
Lars Argelius
Mobil: 073-944 44 79
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekreterare
Jan Adolfsson
Mobil: 072-151 79 59
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kassör
Asbjörn Austlid
Mobil: 070-375 47 10
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hamnkapten (Bryggansvarig)
Stig Westlinder
Mobil: 070-570 71 75
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrativ hamnkapten (Medlemskap, bryggplatser, hemsida)
Asbjörn Austlid
Mobil: 070-375 47 10
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varvschef (Vinterplatser, maskinförare)
Joakim Söderlund
Mobil: 070-766 14 05
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaktchef (Vaktschema, nyckelansvarig och slipmaskinist)
Peter Wiström
Tel: 08-625 77 37
Mobil: 070-588 31 05
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Klubbhusvärd (inkl. Uthyrning av klubbhus)

Aykut Iraktan

Mobil: 073-327 27 65

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Revisorer

Ulf Edemyr
Anja Nisshagen

suppleant
Mats Höijer

Festkommité

Andréas Näsman

Miljöombud

Robin Andersson

Valberedning

Robin Andersson, Stig-Åke Nilsson och Joakim Söderlund

SBK i Sollentuna Båtsportunion (SBU)

Lars Argelius

Joakim Söderlund (suppleant)

Peter Wiström (subliftansvarig)