Förtroendevalda

Styrelseledamöter och ordförande samt övriga förtroendevalda i Sollentuna Båtklubb (SBK) väljs vid årsmötet som hålls i mars. Mandatperioden är två år.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet fördelas ansvarsområdena inom styrelsen.

E-post till hela styrelsen - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Styrelse

Ordförande
Gunilla Weinesjö
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekreterare
Melker Nordlund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kassör
Ingemar Swedén
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suppleanter
Greger Grimås
Göran Wåglund

Hamnkapten (Bryggansvarig)
Aykut Iraktan
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varvschef
Joakim Söderlund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubbhusvärd (inkl. Uthyrning av klubbhus)
Rickard Erdmann
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vaktchef (Vaktschema, nyckelansvarig)

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Festkommité

Andréas Näsman

Miljöombud

Jan Rollstedt

Valberedning

Ulric Hermansson, Lars Argelius, Melker Norlund

 

SBK i Sollentuna Båtsportunion (SBU)

Gunilla Weinesjö

Joakim Söderlund (Varvsfrågor)