Klubbens avgifter

Medlemskap

Medlemsavgift 500 kr/år

Inträdesavgift inklusive medlemsavgift innevarande år (januari - december) 2000 kr (återbetalas inte)

Nyckeldeposition Segeludden 500 kr (återbetalas vid återlämnandet)

Nyckelavgift Tegelhagen 150 kr (återbetalas inte)

Sommarplats vid bryggorna på Segeludden

Inträdesavgift till bryggan 3000 kr (återbetalas inte)

Årshyra bryggplats 400 kr/m (bredd räknat mellan mitten på varje bom)

Vinteruppläggning på varvet i Tegelhagen

Grundavgift för båtuppläggning 800 kr/säsong

Säsongshyra vinterplats 40 kr/m2 (L+1m x B+1m)

Traileruppställning sommartid, utan innehav av varvsplats 800:-

Avgift om båt, även båt på trailer ligger kvar på varvet efter 15:e juni 3000:-, båten kommer även att flyttas ner till mastskjulen.

Klubbhuset

Hyra för hel dag eller del av dag 1 000 kr (regler enligt styrelsebesluts)

Administrativa avgifter

Hanteringsavgift vid sen betalning 500 kr

Uteblivet vaktpass 1000 kr