Medlemskap

 

karta

Sommarplats och/eller vinterplats i Sollentuna Båtklubb (SBK) förutsätter medlemskap. Ansökan om medlemskap ska i första hand riktas till hamnkaptenen. 

Tillgången på sommar- och vinter/varvsplatser är begränsad. Under våren och sommaren 2020 har kön till sommarplatserna vuxit och uppsägningarna på platser minskat vilket gör att det tar många år att få plats. Vinter/varvsplatserna är begränsade och väldigt efterfrågade. Kontakta hamnkaptenen respektive varvschefen för information om aktuellt läge. Medlemskap krävs för att få köa till en plats. 

Medlem är skyldig att ha en fungerande e-postadress och att uppdatera ändrade e-postadresser och telefonnummer. Det här är VIKTIGT! eftersom vi fakturerar via e-post och alla utskick med information går ut via e-post. Det finns möjlighet att lägga in två olika e-postadresser och flera telefonnummer i klubbens administrativa system BAS. 

Medlem är skyldig att delta i arbetsdagar, antingen en dag på våren i slutet av april (bomiläggning och städning) eller en dag på hösten (bomupptagning).

Medlemmar fördelas på vaktpass i hamnen och på varvet, sommar och vinter. För de flesta gäller då en natt per sommarsäsong i hamnen på Segeludden och en kväll/natt, under vinterhalvåret på varvsområdet i Tegelhagen.