Kontakt

 

Ordförande
Lars Argelius
Mobil: 073-944 44 79
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekreterare
Jan Adolfsson
Mobil: 072-151 79 59
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kassör
Asbjörn Austlid
Mobil: 070-375 47 10
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hamnkapten (Bryggansvarig)
Stig Westlinder
Mobil: 070-570 71 75
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubbhusvärd inkl. uthyrning av klubbhus
Aykut Iraktan
Mobil: 073-327 27 65
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrativ hamnkapten (Medlemskap, bryggplatser)
Asbjörn Austlid
Mobil: 070-375 47 10
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varvschef (Vinterplatser, maskinförare)
Joakim Söderlund
Mobil: 070-766 14 05
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaktchef (Vaktschema, nyckelansvarig och slipmaskinist)
Peter Wiström
Tel: 08-625 77 37
Mobil: 070-588 31 05
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande varvet i Tegelhagen och vinteruppläggning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande hamnen vid Segeludden och bryggplatser

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande SBK och klubbaktiviteter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande vakt och nycklar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webadress

www.sollentunabatklubb.se

Bankgiro: 5317-3530