Kontakt

 

Ordförande
Gunilla Weinesjö
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekreterare
Melker Nordlund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kassör
Ingemar Swedén
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hamnkapten (Bryggplatser)
Aykut Iraktan
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubbhusvärd inkl. uthyrning av klubbhus
Rickard Erdmann
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varvschef
Joakim Söderlund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suppleanter
Greger Grimås
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Göran Wåglund
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaktchef (Vaktschema, nyckelansvarig)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande varvet i Tegelhagen och vinteruppläggning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande hamnen vid Segeludden och bryggplatser

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frågor gällande vakt och nycklar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webadress

www.sollentunabatklubb.se

Bankgiro: 5317-3530