VIKTIGT om dina kontaktuppgifter


VIKTIGT om dina kontaktuppgifter

brevlåda clipart csp2344351

Varje medlem är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter, samt båtuppgifter, om förändring sker.  Maila klubben på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det är medlemmens ansvar att se till att SBK har rätt kontaktuppgifter då klubbens kommunikation med medlemmarna sker per epost.